Obituaries

Helen Giannakouros thumbnail

Helen Giannakouros

Died: October 16, 2018

Visitation:
Friday, October 19, 2018

Anna Pitirigas thumbnail

Anna Pitirigas

July 22, 1948 - October 19, 2018

Visitation:
Sunday, October 21, 2018

Mary Ann Knipe thumbnail

Mary Ann Knipe

Died: October 17, 2018

Visitation:
Thursday, October 18, 2018

Felix Torres thumbnail

Felix Torres

August 12, 1939 - October 16, 2018

Visitation:
Thursday, October 18, 2018

Lucija Tehomilic thumbnail

Lucija Tehomilic

June 3, 1924 - October 13, 2018

Visitation:
Thursday, October 18, 2018