Obituaries

Theodora Demetriou thumbnail

Theodora Demetriou

March 15, 1924 - November 12, 2019

Visitation:
Thursday, November 14, 2019

Ioannis Karagiorgos thumbnail

Ioannis Karagiorgos

December 6, 1947 - November 9, 2019

Visitation:
Thursday, November 14, 2019

Carlos Washington Azeglio thumbnail

Carlos Washington Azeglio

December 19, 1940 - November 10, 2019

Visitation:
Wednesday, November 13, 2019

Andrea Gambino thumbnail

Andrea Gambino

November 1, 1938 - November 9, 2019

Visitation:
Wednesday, November 13, 2019

Charles A. Gordon thumbnail

Charles A. Gordon

November 30, 1958 - November 8, 2019

Visitation:
Tuesday, November 12, 2019