Obituaries

Maria Flouskakos thumbnail

Maria Flouskakos

Died: September 9, 2020

Visitation:
Friday, September 11, 2020

Angeliki Spanos thumbnail

Angeliki Spanos

August 18, 1935 - September 7, 2020

Visitation:
Friday, September 11, 2020

Domenico Roselli thumbnail

Domenico Roselli

June 1, 1936 - September 5, 2020

Visitation:
Tuesday, September 8, 2020

Fifi Lambros thumbnail

Fifi Lambros

July 29, 1926 - September 6, 2020

Stylianos Berios thumbnail

Stylianos Berios

November 24, 1954 - September 5, 2020

Visitation:
Wednesday, September 9, 2020