Obituaries

Vasiliki Molfetas thumbnail

Vasiliki Molfetas

Died: March 21, 2017

Visitation:
Wednesday, March 22, 2017

Gaetano T. Miano thumbnail

Gaetano T. Miano

August 12, 1925 - March 21, 2017

Visitation:
Wednesday, March 22, 2017

Arturo Pico thumbnail

Arturo Pico

Died: March 19, 2017

Visitation:
Wednesday, March 22, 2017

Evangelia Effie Skaliotis thumbnail

Evangelia Effie Skaliotis

Died: March 17, 2017

Visitation:
Monday, March 20, 2017

Pauline Gurnelos thumbnail

Pauline Gurnelos

Died: March 16, 2017

Visitation:
Sunday, March 19, 2017